Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2014

madwoman
20:43
2453 ee9e
Reposted frommisza misza viaitgirl itgirl
madwoman
20:43
0675 af99
Reposted frommisza misza viaitgirl itgirl
madwoman
20:41
2451 5c54
Reposted frommisza misza viaitgirl itgirl
madwoman
20:41
3849 8074
Reposted fromdisheveled disheveled viaitgirl itgirl
madwoman
20:40
8698 1b22
Reposted fromvandalize vandalize viaitgirl itgirl
madwoman
20:37
6404 2c50
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viatastewords tastewords
madwoman
20:24
9270 5e73
Padłaś
Powstań
Popraw koronę
i zasuwaj
Reposted fromnivea nivea viasatyra satyra
madwoman
20:23
i to tak twa i trwa...

August 26 2014

madwoman
21:49
tak kurwa, tak. 
wspominajmy stare czasy kiedy wydawało mi się że Cie kocham.
wspominajmy późniejsze kiedy Tobie wydawało się identycznie.
wspominajmy wszystko co nam się wydawało.
utwierdzajmy się w przekonaniu, że przecież kiedyś każde z nas będzie szczęśliwe. 
zapomnijmy tylko, że kiedyś byliśmy przyjaciółmi... bo tylko wtedy dalej będziemy myśleć, że wiemy wzajemnie czego nam trzeba.

ja pamiętam, i nie przypominam sobie bym Cie kiedyś okłamywała, jedyne szczęście jakiego potrzebujesz masz koło nosa. to nie jestem ja, i na pewno do mojego osobistego happy end'u nie jest mi potrzebna płeć męska.  przynajmniej nie na dłużej niż noc.
Tags: czerwone usta
madwoman
21:40
madwoman
21:40
7283 c7a2
właśnie tak
madwoman
17:39
– To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata.(...) – Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.”
Reposted fromzupowicze zupowicze

August 25 2014

madwoman
21:31
nienienie...
madwoman
15:18
nie dam się tak załatwić drugi raz.

August 05 2014

21:41
2974 3361
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaskins skins
madwoman
21:30
Kurwa, skończ mówić.

July 30 2014

madwoman
10:59
JESTEŚ MÓJ.
BYŁEŚ I BĘDZIESZ.
I DOBRZE O TYM WIESZ.
— a teraz sie pośmiejmy.

May 10 2014

madwoman
19:07
1736 b3af
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaskins skins
madwoman
19:01
DZIEWCZYNO, ZACZNIJ ŻYĆ. ZACZNIJ ŻYĆ DO CHOLERY.

April 13 2014

11:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl